Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

– Święto Konstytucji 3 Maja –
„…nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwości, jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny.
Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny:
umiłowanie jej kultury i historii,
umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej Ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów,
umiłowanie wreszcie rodaków-ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię Ojczyzna…”
św. Jan Paweł II
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami!