komunia Święta

Komunia Święta to Ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa, ustanowił ją, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.

Dzięki Eucharystii zostajemy złączeniu z Jezusem, Odwieczną Miłością.

Jej przyjmowanie wywołuje pokój w sercu i uzdatnia człowieka do czynienia dobra.

***

W naszym kościele Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w drugą niedzielę maja, czyli najbliższa odbędzie się 12 maja 2024.