Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest Święty jest fundamentem życia chrześcijańskiego i umożliwia przyjęcie kolejnych sakramentów.

W oparciu o wiarę rodziców i rodziców chrzestnych, a także ich deklarację o chęci wychowania dziecka w wierze katolickiej, Kościół udziela tego sakramentu.

Prośba rodziców o chrzest wyraża ich troskę o zbawienie swojego dziecka.

Chrzest Święty uwalnia od grzechu pierworodnego, obdarza łaską uświęcającą, czyni dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

Dokumenty, które należy przedstawić w biurze parafialnym zgłaszając chrzest:

  1. Odpis aktu urodzenia dziecka
  2. Dane personalne rodziców i chrzestnych
  3. Zaświadczenie, że chrzestni są praktykującymi katolikami (dotyczy tylko chrzestnych spoza parafii)
  4. Jeśli dziecko jest spoza parafii, mile widziana jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania.