Niedziela Zesłania Ducha Świętego

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”
(Dz 2, 2-4).
W  Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w naszym kościele uczniowie klas czwartych przeżywali swoją rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. 🙏☺
Dziękujemy za wspólną modlitwę. ❤😇