Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

19 marca na Mszy Świętej o godzinie 18.00 modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Józefa o dobry i duchowy wzrost. Święty Józef jest patronem Mrzezina, a także naszych Rycerzy Kolumba.

Ksiądz Proboszcz podczas kazania przedstawiał św. Józefa, jako człowieka czynu, który powinien być przykładem dla dzisiejszych mężczyzn, jako wzór niezłomnej wiary, siły ducha i ufności w Boży plan. W dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest rola mężczyzny w kościele, w naszych Rodzinach i wspólnotach. Bardzo potrzebna jest męska odpowiedzialność i obrona chrześcijańskich wartości.
Módlmy się, aby św. Józef umacniał w działaniach Rycerzy Kolumba, którzy w zasadach jedności, braterstwa, miłosierdzia i patriotyzmu realizują powierzone im zadania.
Módlmy się także o łaski dla mieszkańców Mrzezina.
Święty Józefie, módl się za nami!