Kościół naszym wspólnym dobrem

Dzisiejsze przedpołudnie było w naszym kościele niezwykle pracowite, albowiem już od godziny 10.00 trwały prace porządkowe. 😇
Wszystkie świąteczne dekoracje zostały zdemontowane i ułożone, a kościół gruntownie sprzątnięty.
W atmosferze współpracy i z uśmiechem udało się osiągnąć cel. 👏👏👏
Świątynia jest odświeżona i piękna, a wszystko to za sprawą naszych niezastąpionych Parafian. ❤
Silna męska grupa Rycerzy Kolumba Z Mrzezina, Szafarzy, Ministrantów Seniorów, w towarzystwie Pań z Wolontariatu Parafii Mrzezino oraz Pań zajmujących się dekoracją, zatroszczyła się o budynek kościoła, który promienieje teraz dobrem ludzi, którzy się o niego troszczą. 💙💙💙  
Szczęść Wam Boże!