ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

– Wspomnienie NMP z Louders; XXXII Światowy Dzień Chorego –

Dzisiejsza Msza Święta o godzinie 12.00 połączona była z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorym.

Sakrament ten często mylony jest z wiatykiem, czyli Komunią Świętą podawaną osobą umierającym, tymczasem jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego: „Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości.”

Dziękujemy za liczną obecność. Prosimy Dobrego Boga, aby obdarzył potrzebnymi łaskami i siłą w walce z chorobą wszystkich, którzy z sakramentu skorzystali.🙏

Upraszając Łaski u Najświętszej Maryi Panny z Lourders, prośmy, abyśmy potrafili z czułością otwierać się na doświadczonych słabością i chorobą. Abyśmy potrafili realizować przykazanie miłości każdego dnia. 🫶💙

GALERIA