Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny, którzy przysięgają przed Bogiem i ludźmi swoją gotowość do trwania w związku małżeńskim aż do śmierci.

Świadome zawarcie małżeństwa, a także chęć do założenia rodziny i wychowania wspólnie dzieci jest budowaniem silnego fundamentu wzrostu duchowego.

Małżonkowie obdarzają się nawzajem miłością, siebie samego oddają drugiej osobie.

Dokumenty, które należy przedstawić zgłaszając ślub:

  1. Metryka chrztu – dotyczy osób ochrzczonych poza parafią. Metryka winna być wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem
  2. Dowody osobiste narzeczonych
  3. Dane personalne świadków
  4. Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
  5. Zaświadczenie z USC (dotyczy ślubów konkordatowych) lub dokument związku cywilnego
  6. W przypadku wdowców – akt poprzedniego małżeństwa i akt zgonu współmałżonka
  7. W przypadku osób rozwiedzionych cywilnie – akt rozwiązania poprzedniego związku