Historia naszej parafii

Początki parafii pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie

Piękna i długa historia naszej parafii rozpoczyna się w roku 1920, kiedy to rodzina von Below z Osłonina podarowała ziemię pod budowę świątyni.

W tymże roku powstało Katolickie Towarzystwo Budowy Kościoła w składzie: ks. Edmund Fittkau – proboszcz z Pucka, Paweł Góra – nauczyciel z Mrzezina, obecny patron tutejszej szkoły, Józef Koss – kołodziej z Połchowa oraz Jan Jeka – rolnik z Mrzezina Zaprojektowano kościół o prostej bryle i drewnianej konstrukcji, a miejscowi wierni stawiali go systemem gospodarczym.

 • 23 lipca 1933 architekt świątyni, Wojciech Liebert orzekł, że kościół może zostać oddany do użytku, a dziekan pucki dokonał jego poświęcenia.

Pół roku później została powołana do życia parafia w Mrzezinie, w skład której weszły miejscowości: Mrzezino, Połchowo, Osłonino i Smolno. Pierwszym proboszczem został ks. Feliks Fischöder.

Patronem Mrzezina został św. Józef, Połchowa – św. Agata, Osłonina – św. Jan, a Smolna – św. Roch. Z ostatnim związana jest epidemia cholery, która nawiedziła Smolno na przełomie XIX i XX w.  Mieszkańcy wioski żarliwie modlili się do do niego o cud, a gdy ten się zdarzył,  św. Rocha obrano za patrona Smolna. Do dziś zachowało się miejsce pochówku ludzi, którzy zmarli na cholerę. Z początkiem istnienia parafii weszła w życie tradycja opłacania ławek kościelnych przez wiernych.

KALENDARIUM

 • I Komunia Św. po raz pierwszy odbyła się 6 sierpnia 1933 r. – a sakrament bierzmowania – 2 października tego samego roku.
 • Początkowo odpust parafialny odbywał się w pierwszą niedzielę września. Od roku 1946 odpust św. Aniołów Stróżów obchodzony jest 2 października.
 • 3 grudnia 1933 roku został poświęcony krzyż w Połchowie, w miejscu, gdzie odchodzi droga polna do Smolna.
 • 11 lutego 1934 roku poświęcono stacje drogi krzyżowej i po raz pierwszy odprawiono to nabożeństwo w naszym kościele.
 • W lipcu 1935 roku zostały poświęcone trzy nowe dzwony. Niestety podczas II wojny światowej zostały one zabrane do Niemiec i przetopione na broń.
 • 24 grudnia 1937 roku po raz pierwszy rozbłysło w Mrzezinie, a także w naszym kościele, światło elektryczne. Przy jego blasku odprawiono uroczystą Pasterkę.
 • Dokładnie rok później, również w Wigilię, pojawiły się w świątyni nowe figury: Serca Jezusowego i Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
 • Nie istnieją żadne zapiski parafialne z czasów II wojny światowej. Pisanie w języku polskim wydarzeń z życia parafii groziło rozstrzelaneim przez hitlerowców.
 • W czasie okupacji kościół nie był zbytnio zniszczony. Powybijane były jedynie szyby w oknach.
 • Po koniec wojny w 1945 r. parafia zakupiła organy z Gdańska.
 • W latach 1946 – 1964 proboszczem parafii był ks. Alfons Kreft. Po przejściu na emeryturę został w parafii aż do śmierci w 1972. Został pochowany na naszym cmentarzu.
 • W 1946 roku z inicjatywy p. Apolonii Ceynowa powstały w parafii Koła Żywego Różańca, które działają do dziś.
 • 16 czerwca 1946 roku został poświęcony krzyż w Mrzezinie.
 • 15 czerwca 1950 roku nasza parafia uroczyście poświęciła się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • W latach 1950 – 2007 organistą w naszym kościele był Konrad Smentek. Ofiarnie pracował dla parafii przez ponad 50 lat, za co otrzymał wiele podziekowań oraz medal „Bene Merito Dioecesi Gedanensi”.
 • Od 1953 roku nasza parafia zaczęła regularnie pieszo pielgrzymować do Matki Boskiej Swarzewskiej. Z początku dołączyła do pielgrzymki puckiej, a z czasem stała się pielgrzymką samodzielną. Tradycja ta trwa do dziś.
 • W 1954 roku Państwo Koss z Połchowa wykonali krzyż na cmentarzu parafialnym.
 • W 1974 roku została poświęcona i oddana do użytku kostnica.
 • W 1974 roku poświęcono krzyż na placu kościelnym. Jego darczyńcą był pan Feda z Połchowa.
 • Od początku istnienia Kaszubkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (1981 r.) parafianie z Mrzezina co roku biorą w niej czynny udział.
 • 31 lipca 1983 r. nasza parafia obchodziła 50-lecie swojego istnienia i poświęcenia kościoła.
 • W 1983 r. proboszczem został ks. kanonik Kazimierz Kopciewicz.
 • W 1989 r. naszą parafię nawiedził obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • W 1996 r. zrekonstruowano fresk na głównym ołtarzu.
 • W 1998 r. została poświęcona w Smolnie nowa figura św. Rocha.
 • W 2000 roku ówczesny wikariusz ks. Paweł Jakimcio reaktywował po wielu latach Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Grupa prężnie działała dla parafii przez 11 lat.
 • W latach 2001 – 2007 działał w naszej parafii zespół muzyczny. Uświetniał on wszystkie nabożeństwa i uroczystości, a także promował naszą parafię poza jej granicami.
 • W 2004 r. odbyła się uroczysta peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego.
 • W 2012 r. proboszczem parafii został ks. kanonik Adam Zdrojewski. Tego samego roku rozpoczęła się budowa nowej świątyni.

Rok 2012 obfitował w wiele wydarzeń:

 • Rozpoczęliśmy zwyczaj prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w każdą środę po wieczornej mszy św. oraz czuwań fatimskich od maja do października 13-tego dnia danego miesiąca.
 • Dokonano wiele gospodarczych zmian: wykonaliśmy dodatkowy parking, remonty na plebanii oraz w biurze parafialnym oraz prace porządkowo – pielęgnacyjne przy cmentarzu i terenie wokół kościoła.
 • Odbyła się pierwsza Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii (Mrzezino), autokarowa pielgrzymka do Św. Lipki, Gietrzwałdu i Stoczka Warmińskiego oraz osobno do Częstochowy oraz do Torunia i Pelplina.
 • 22 lipca otrzymaliśmy z Urzędu Gminy warunki zabudowy pod budowę nowego kościoła, a ks. Arcybiskup Metropolita  spośród 25 projektów koncepcyjnych zatwierdził projekt, który ma być zrealizowany w naszej parafii.
 • W parafii powstał nowy chór dorosłych.
 • 2 października podczas odpustu parafialnego nastąpiło poświęcenie placu pod budowę nowej świątyni i wkopanie pierwszej łopaty.
 • 24 grudnia odbyła się Pasterka o północy w murach nowej świątyni przy ognisku, nad którym czuwali strażacy. Po Pasterce wspólnie kolędowaliśmy przy ognisku.
 • Rozpoczęliśmy kolportaż gazetki parafialnej „Posłaniec Boży”, który można nabywać za dobrowolną ofiarę przy wyjściu z kościoła.
 • W prezbiterium został umieszczony 12 tonowy kamień, z którego został wykonany ołtarz.
 • 16 lipca poświęcono tablicę pamiątkową na cmentarzu cholerycznym w Połchowie.
 • Spośród panów budujących nowy kościół zawiązała się grupa ministrantów seniorów.

 

 • 22 marca 2013 r. Droga Krzyżowa przeszła ulicami Połchowa.
 • 13 października 2013 r. przeżyliśmy uroczystość błogosławieństwa ścian nowego kościoła, wmurowania kamienia węgielnego, poświęcenia ołtarza, a jubilaci otrzymali list gratulacyjny.
 • 04.2014 r. Droga Krzyżowa przez las do Osłonina
 • 29 marca – 5 kwietnia 2014 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Święte.
 • 12 października 2014 r. uroczystość poświęcenia nowego kościoła
 • W lutym 2015 r. rozległ się pierwszy głos dzwonów w nowej dzwonnicy.
 • 2015 r. – pielgrzymka samolotowa do Ziemi Świętej w duchu wdzięczności za nowy kościół
 • 22 lutego 2015 r. przeżyliśmy wizytację kanoniczną księdza arcybiskupa.
 • 17 kwietnia 2015 r. nasza parafia była gospodarzem ogólnodiecezjalnego Wieczoru Modlitwy Młodych.
 • 4 czrwca 2015 r. procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Połchowa.
 • 13 maja 2015 r. uroczyście wprowadziliśmy do naszego kościoła relikwie św. Jana Pawła II (kropla krwi).
 • 23 lipca 2015 r. poświęcone zostały na cmentarzu dwa małe dzwony, które zostały odnalezione w starej dzwonnicy. Od tego momentu dzwony są używane w czasie procesji pogrzebowej od bramy cmentarza do miejsca pochówku.
 • W październiku 2015 r. odbyliśmy autokarową pielgrzymkę do Wilna.
 • 26 maja 2016 r. procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Smolna.
 • W dniach 16 do 26 października 2016 r. odbyliśmy pielgrzymkę autokarową do Rzymu.
 • W lipcu 2016 r. nasi młodzi parafianie wzięli udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z Papieżem Franciszkiem.
 • Od sierpnia 2017 r. msze św. w każdy poniedziałek są odprawiane bez śpiewu. Ma to służyć głębszemu, wewnętrznemu wsłuchaniu się w Słowo Boże.
 • W październiku 2017 r. przeżyliśmy narodową modlitwę różańcową „Różaniec do granic”. Wyruszyliśmy spod krzyża w procesji różańcowej do Osłonina, by nad zatoką kontynuować modlitwę w jednej grupie.
 • 25 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze pasowanie rycerzy Kolumba (19 mężczyzn).
 • 03.2018 r. Droga Krzyżowa w Smolnie
 • W kwietniu 2018 r. odbyliśmy pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Compostela.
 • W lutym 2019 r. odbyliśmy pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
 • W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa obowiązywały obostrzenia dotyczące uczestnictwa w mszach św. w kościele.
 • W 2020 r. powstał parafialny profil Facebook.
 • W 2021 r. dokonano rozbiórki starego kościoła.
 • W 2022 r. nasza parafia zjednoczyła się w pomocy dobroczynnej dla ogarniętej wojną Ukrainy.
 • W 2022 r. dla upamiętnienia starego kościoła zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy teren zieleni, ołtarz polowy i ustawiliśmy ławki. Cały teren pokrywa się z obrysem kościoła, a ołtarz polowy jest wzniesiony nad starym prezbiterium. W ołtarzu polowym ustawiliśmy figurę Pani Fatimskiej. Ołtarz, figura oraz widoczny krzyż i rosnące drzewka ozdobne są podświetlane.
 • W czerwcu 2022 r. pożegnaliśmy księdza proboszcza Adama Zdrojewskiego i powitaliśmy nowego proboszcza – ks. Dariusza Ławika.
 • W 2023 r. młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.
 • W 2023 r. wprowadziliśmy w naszym kościele całonocne Adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca.