Pokłon feretronów

Nasza piękna tradycja zachowana. ❤
Dodatkowo nasze dziewczęta zaprezentowały się dziś w nowych strojach, w kolorystyce iście anielskiej. 💙💙
Słuchamy, a potem zmieniamy, dodajemy, bo chcemy, aby w naszej Parafii było pięknie.
A wszystko to na Bożą Chwałę. 😇😇
Bogu niech będą dzięki! 🙏🙂