Gratulacje

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że nasz diakon Mateusz Glembin obronił swoją pracę magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 😇
Tytuł pracy: „Wartość czystości przedmałżeńskiej dla budowania dojrzałej miłości małżeńskiej w świetle nauczania Jana Pawła II” – promotorem pracy był ks. dr Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD
Z serca gratulujemy 🥰😍👏
/zdj. Seminarium Gdańsk/