Adoracja

1 marca  – pierwszy piątek miesiąca, a więc nasza kolejna całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i do osobistego spotkania z Jezusem. 💙

Ponawiamy prośbę do chętnych dorosłych o wpisywanie się na godzinne czuwania, (szczególnie w godzinach nocnych) do zeszytu adoracji znajdującego się w kruchcie kościoła. Niech bezpieczeństwo kościoła i Najświętszego Sakramentu będzie naszą wspólną sprawą,