Święto Ofiarowania Pańskiego

W polskiej tradycji, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.

W Kościele podczas każdej Mszy Świętej święcimy gromnice, których płomień ma nam przypominać, że w Jezusie Chrystusie, Światłości Narodów, jest nasza nadzieja.

Pozwólmy przeniknąć się Bożemu Światłu, aby mogło rozproszyć każdą ciemność, która będzie nam zagrażała.

Dodatkowo dziś obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Przyjąć Boga w tych, którzy są w potrzebie.”

Wszystkim siostrom, braciom i ojcom zakonnym, a także osobom konsekrowanym życzymy Błogosławieństwa Bożego, abyście z ufnością podążali drogą, którą wybraliście z miłością.

Otaczamy Was modlitwą i prosimy Aniołów Stróżów o opiekę nad Wami. 💙