Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe

12 grudnia – Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe
Matka Boża z Guadalupe czczona jest jako Patronka życia poczętego i Nowej Ewangelizacji, jest również Patronką Rycerzy Kolumba, których jednym z najistotniejszych zadań jest troska o ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
Przez orędownictwo Matki Bożej z Guadalupe módlmy się o w intencji dzieci poczętych, a zagrożonych zagładą.
Prośmy także o siły i łaski dla naszych Rycerzy Kolumba w ich służbie. ❤❤