OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19.03.2023

 1. W połowie Wielkiego postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.

 

 1. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.

Droga Krzyżowa tradycyjnie w piątek o godz. 8.00. Przypominamy, że w piątek poranna Msza święta jest w łączności z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

 1. Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne św. Józefa Oblubieńca przeniesione jest ze względu na niedzielę Wielkiego Postu na dzień jutrzejszy. W jutrzejszą Uroczystość św. Józefa Msze o godz. 6.30, dodatkowa o 9.00 i 18.00.

 

 1. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to Dzień Świętości Życia oraz dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze o godz. 6.30; dodatkowa o 9.00, w czasie której dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej będą miały poświęcone różańce oraz wieczorna o godz. 18.00.Pod koniec każdej Mszy, będzie można dokonać adopcji Dziecka Poczętego

 

 1. W sobotę, także, przypada także 31. rocznica ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej. Jest to okazja do modlitwy za Pasterzy i całą archidiecezję.

 

 1. Do skarbonek w kruchcie kościoła, poza tą na Światowe Dni Młodzieży, możemy składać naszą jałmużnę wielkopostną. Ponieważ nie było specjalnej zbiórki na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, naszą tegoroczną jałmużnę przeznaczamy na ten cel.

 

 1. W zakrystii dostępne są paschaliki w cenie 15 zł.

 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone na rzecz naszej parafii. Dzisiaj zbiórka do puszek na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie.

 

INTENCJE MSZALNE

20-26.03.2023 r.

Poniedziałek – 20.03.2023

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

  6.30 – za śp. żonę Marię Kleba, ojca Stefana Kleba i zięcia Andrzeja Czekaj

  9.00 – za mężów i ojców naszej Parafii

18.00 – za śp. Weltrand Hinc w dniu urodzin, Jana i Mirosława Hinc, Jerzego Góra

             oraz dziadków z obojga stron

18.00 – za śp. Grażynę Fedorek w 8. roczn. śm.

 

Wtorek – 21.03.2023

  6.30 – w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą dalszą opiekę i błog. w rodzinie

18.00 – za śp. Kazimierza Potrykus w 9. roczn. śm.

 

Środa – 22.03.2023

  6.30 – za śp. Walburgę i Stefana Potrykus; siostry Marię i Różę oraz brata Kazimierza

18.00 – zbiorowa za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy:

 1. – o łaskę zdrowia w rodzinie
 2. – o zdrowie dla mamy Otylii
 3. – z okazji 50. urodzin męża Bartłomieja o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny
 4. – za śp. Marię i Jana Klein w roczn. śm. mamy
 5. – za śp. Edmunda Piontke, zm. rodziców Piontke oraz zm. z rodz. Geisler
 6. – za śp. Henryka Wiśniewskiego w 90. urodzin i śp. Feliksa Stromskiego
 7. – za śp. mamę Genowefę Karsznia w roczn. śm. oraz zm. dziadków z obojga stron
 8. – za zm. dziadków Otylię i Pawła; teściów Annę i Jana Klonowskich, Zosię Ostrowską i Helenę Pikul
 9. – za śp. Jadwigę Junge od pracowników
 10. – za zm. Józefa, Helenę i Marka Cejnowa; Józefa Misiak, Sławomira Glembin
 11. – o łaskę nieba dla rodz. Stefanię i Piotra Skupińskich, zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
 12. – za zm. Jadwigę i Władysława; Jana, Barbarę i Władysława Koss oraz zm. z rodziny w r. śm. Jadwigi

 

Czwartek – 23.03.2023

  6.30 – za śp. Jerzego Grzenkowicz od Haliny Tuskowskiej z Lęborka

18.00 – za śp. Jerzego Derc, zm. rodziców Leokadię i Franciszka oraz Łucję

18.00 – za śp. Jadwigę Niemoth w miesiąc po pogrzebie

 

Piątek – 24.03.2023

Ok. 8.30 – o łask, aby aniołowie pomogli nam w drodze do Nieba

18.00 – za zm. rodziców Irenę i Mieczysława Szulist, Teresę i Bronisława Hildebrand, zm. z ich rodzin

             oraz dusze w czyścu cierpiace

 

Sobota – 25.03.2023

Uroczystość Zwiastowania NMP

  6.30 – za zm. rodziców Zofię i Franciszka Hincka, brata Stefana oraz dziadków z obojga stron

  9.00 – za śp. Michalinę Okon od członkiń II róży różańcowej ze Smolna

18.00 – za zm. rodziców z obojga stron, Cecylię i zm. z rodz. Harasymowicz

 

Niedziela – 26.03.2023

  7.00 – za śp. męża Kazimierza Rumkowskiego w 6. roczn. śm.

  8.30 – za zm. rodz. Annę i Franciszka Szlaga w roczn. śm. Matki oraz za śp. Urszulę i Tadeusza

10.00 – za śp. Gertrudę i Franciszka Elwart; Marię i Franciszka Kos, Bronisławę i Leona Nadolskich

12.00 – za Parafian

18.00 – za śp. Otylię i Jana Nadolskich i zm. z rodziny