Domowy Kościół

Podstawowym miejscem formacji Domowego Kościoła jest małżeństwo i rodzina. Szczególną uwagę zwraca się na jedność małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze swoim małżonkiem. Funkcjonowanie Domowego Kościoła jest ściśle określone i opiera się na poniższych elementach:

– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
– życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
‒ metanoi – ciągłego nawracania się, przemiany swojego życia;
‒ postawy służby w Kościele i w świecie, według otrzymanych darów

Domowy kościół funkcjonuje w kręgach, czyli małych grupach kilku małżeństw, które wspólnie uczestniczą w spotkaniach, formacjach, są dla siebie nawzajem wsparciem i inspiracją do dalszego rozwoju duchowego.