IV Niedziela Wielkiego Postu – 27.03.2021 R.

 1. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Warto zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy choć trochę postąpiłem na drodze osobistego nawrócenia.
 1. Zachęcamy do gorliwego przeżywania nabożeństw pasyjnych – drogi krzyżowej w piątek i gorzkich żali w niedzielę.
 1. W najbliższy pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. będzie na porannej drodze krzyżowej, a po południu od godz. 1630.
 1. Dziękując za dotychczasowy dar serca, zachęcamy do składania jałmużny wielkopostnej oraz wszelkich artykułów spożywczych i codziennego użycia. Na bieżąco przekazujemy to mieszkańcom z Ukrainy przebywających w naszej parafii.
 1. 20 kwietnia minie rok od rozbiórki pierwszego kościoła parafialnego. Była to budowla tymczasowa, a stan techniczny pogarszał się z każdą chwilą. Dla upamiętnienia starego kościoła zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy teren zieleni, ołtarz polowy i ustawiliśmy ławki. Cały teren pokrywa się z obrysem kościoła, a ołtarz polowy jest wzniesiony nad starym prezbiterium. W ołtarzu polowym ustawiliśmy figurę Pani Fatimskiej. Ołtarz, figura oraz widoczny krzyż i rosnące drzewka ozdobne są podświetlane. Pozostałe figury ze starego kościoła znajdują sią aktualnie na plebanii i zostaną wykorzystane w planowanej świetlicy parafialnej.
 1. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy z niezwykłym poświęceniem angażowali się w rozbiórkę a następnie w realizację upamiętnienia starego kościoła. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 166 142 zł. Do spłaty zostało nam jeszcze 36 000 zł. Należności te będziemy spłacać na bieżąco w najbliższych miesiącach.
 1. Do wieczności odszedł + Józef Krzebietke ze Smolna. Dobry Jezu…

 

Poniedziałek 28.03.2022

630       + Rodziców Bronisławę i Władysława, męża Leona Jaks – w r. śm. ojca

1800     1. + Danutę Dettlaff /26 greg./

 1. 2. + Władysławę i Antoniego Halman, Franciszka Elwart

 

Wtorek 29.03.2022

630       + Elżbietę i Feliksa Wrese

1800     1. + Danutę Dettlaff /27 greg./

 1. + Leona i Feliksę Plutowskich

 

Środa  30.03.2022

630       + Pawła i Helenę Samel

1800     1. O Boże błog., zdrowie i opiekę MBNP dla Anny, Pauliny i Kingi Kijewskich

 1. O Boże błog., zdrowie i opiekę MBNP dla Rozalii i Brunona Grabowskich
 2. + Rodziców Helenę i Franciszka Szypryt, Władysławę i Józefa, rodzeństwo z obu stron
 3. + Pawła Pienczke, Wandę i Kazimierza Żywickich
 4. + Ireneusza Smolińskiego
 5. + Anastazję i Leona Mampe, Józefa Marciniak, Stefanię Necel – w r. śm. Leona
 6. + Danutę Dettlaff /28 greg./

 

Czwartek 31.03.2022

630       + Brata Piotra, rodziców Jadwigę i Zygmunta Szreder, Barbarę i Jana Koss

1800     1. + Danutę Dettlaff /29 greg./

 1. + Rodziców Edmunda i Helenę Hildebrandt, Stanisława i Helenę Gawrońskich – z racji urodzin

 

Piątek 01.04.2022

830       + Rodziców Marię i Zbigniewa Wiśniewskich – w 2 r. śm. mamy

1800     + Danutę Dettlaff /30 greg./

 

Sobota 02.04.2022

630       1. + Zygmunta Busz – w dniu urodzin, rodziców z obu stron

 1. + Bronisławę Hennig – miesiąc od pogrzebu

1800     + Rodziców Marię i Emila, teściów, Kazimierza i męża Jacka

 

V Niedziela Wielkiego Postu 03.04.2022

700       + Leona i Stanisławę Musiałkowskich – w dniu urodzin Leona

830       + Rodziców Teresę i Romana Dorsz, braci Mariana i Józefa, Jana Kwarta

1000     + Wandę, Jana, Edmunda Plińskich, Marię i Stanisława Kleba

1200     Za parafian

1800     + Ojca Antoniego Grenwald