Róże Żywego Różańca

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy nazywanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób każdego dnia jest odmawiany w róży cały różaniec.
Dodatkowo członkowie wspólnoty modlą się w intencjach Ojca Świętego, naszej parafii, posługujących w niej kapłanów, członków róż, za chorych i zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej. Każdy parafianin objęty jest owocami tej modlitwy, dlatego funkcjonowanie Żywego Różańca jest niezwykle istotne dla Kościoła. W naszej parafii mamy w chwili obecnej jedenaście żeńskich róż i dwie męskie.

Każda z grup posiada swojego patrona:

I Róża Matek z Mrzezina – patron św. Józef
II Róża Matek z Mrzezina – patronka św. Teresa od Dzieciątka Jezus
III Róża Matek z Mrzezina – patronka św. Elżbieta
IV Róża Matek z Mrzezina – patronka św. Łucja
V Róża Matek z Mrzezina – patronka św. Anna
I Róża Matek ze Smolna – patron św. Jan Paweł II
II Róża Matek ze Smolna – patron św. Roch
I Róża Matek z Połchowa – patronka św. Agata
II Róża Matek z Połchowa – patronka św. Faustyna
III Róża Matek z Połchowa – patron św. Maksymilian
Róża Matek z Osłonina – patron św. Jan
I Róża Mężczyzn z Mrzezina – patron św. Franciszek
I Róża Mężczyzn z Połchowa – patron św. Franciszek

Członkom wspólnoty przysługują odpusty zupełne, które mogą być ofiarowane za siebie lub duszę osoby zmarłej w następujące dni roku:

  • w dniu przyjęcia do wspólnoty Żywego Różańca,
  • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
  • w uroczystość Zwiastowania (25 marca),
  • w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,
  • w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
  • we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 października),
  • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia),
  • w uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia).