Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej

Obecność szafarzy w Kościele sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, została ona jednak zapomniana.  Na nowo przywrócił ją w 1973 roku papież Paweł VI. Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej pomaga kapłanom i diakonom w rozdzielaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii, bądź zanosi Ją chorym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej mogą zostać mężczyźni między 25 a 65 rokiem życia. Mianuje ich biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Osoby te powinny wyróżniać się dojrzałością chrześcijańską, pobożnością, a także troską o dobro Kościoła i wspólnoty parafialnej.

W naszej Parafii mamy obecnie siedmiu szafarzy:

Tomasz Gędziorowski, Marek Wiśniewski, Jarosław Grubba, Piotr Junga, Roman Tempski, a także szafarze Jarosław i Zdzisław.