Ministranci Seniorzy

Budowa naszego kościoła parafialnego zjednoczyła wiele osób. Już od samego początku zawiązała się grupa mężczyzn, którzy każdego dnia stawiali się na placu budowy oferując swój czas i ręce do pracy. Wiele miesięcy wspólnej pracy tak bardzo zjednoczyło tych ludzi, że po zakończeniu budowy ówczesny Ksiądz Proboszcz, Adam Zdrojewski, zaproponował im, aby formalnie stworzyli grupę, która będzie utrzymywała jedność tej wspólnoty. Tak powstała grupa parafialna Ministrantów Seniorów. W chwili obecnej Panowie aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła, służą do Mszy Świętej, modlą się i dają wsparcie naszym Duszpasterzom. Każdego dnia dają świadectwo swoją chrześcijańską postawą i przywiązaniem do Kościoła i parafii. Większość z ministrantów seniorów należy także do Rycerzy Kolumba.