Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza czyli duszpasterstwo zrzeszające chłopców i młodzieńców, którzy pragną być bliżej Chrystusa poprzez swoją służbę przy ołtarzu. W naszej Parafii liczy ona około 30 osób. Ministranci, lektorzy, ceremoniarze przechodzą specjalne szkolenia i etapy przygotowawcze. Wszystko to ma służyć ich ciągłemu wzrastaniu duchowemu i ubogacaniu w wartości chrześcijańskie.
Chłopcy zobowiązani są do posługi w czasie wybranej Mszy Świętej niedzielnej, oraz jednej służby w dzień powszedni. Każdy z ministrantów ma swój indywidulany login, którym rejestruje swoją obecność w kościele. Za wypełnienie służby przyznawane są punkty. Chłopcy z najwyższą ilością zebranych punktów otrzymują czerwone stroje, które są wyróżnieniem i nagrodą za ich zaangażowanie. Ministranci i lektorzy spotykają się na zbiórkach formacyjnych, podczas których doskonalą swoją znajomość liturgii. Poza czasem spędzanym w kościele, ministranci i lektorzy uczestniczą we wspólnych wyjazdach, wycieczkach i aktywnościach sportowych, mających na celu ich integrację i umacnianie braterskich relacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców, aby dołączyć do tej wyjątkowej grupy. Można zgłosić swoją kandydaturę po każdej Mszy Świętej niedzielnej.

A oto niektórzy z naszych ministrantów i lektorów z prezentacją ich stażu w LSO.

Grzegorz Illa – luty  2018
Jan Illa – marzec 2014
Tymon Kolmetz –  marzec 2020
Adrian Boczyński – listopad 2022
Szymon Rathenow – marzec 2019
Karol Rathenow – wrzesień 2022
Szymon – maj 2018
Nikodem Szlaga – wrzesień 2019
Kamil Weiher – czerwiec 2019
Kacper Weiher – kwiecień 2022
Wojciech Łysk – czerwiec 2023
Karol Kaczykowski – marzec 2015
Jan – czerwiec 2013
Dominik Semmerling – marzec 2017
Dorian Pieper – marzec 2018
Igor Jaroszek -październik 2022
Marcel Jaroszek – październik 2022