DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24. 04. 2022 A.D.

1. Dzisiejsza niedziela Bożego Miłosierdzia, kończy oktawę uroczystości Zmartwych-wstania Pańskiego. Jest ona nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia w początkach chrześcijaństwa białych szat przez nowo ochrzczonych, w pierwszym tygodniu po Wielkanocy.

2. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na wystawienie Najświętszego Sakramentu w godz. od 1300 do 1745. O godz. 1500 odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosier-dzia.

3. Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest jako święto patronalne Caritas. Dzisiaj przed kościołem zbierane są ofiary do puszek. Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na wsparcie działalności pomocowej gdańskiej Caritas dla mieszkań-ców z Ukrainy.

4. Chętnych zapraszamy do pomocy w demontażu wystroju świątecznego w kościele. Prace rozpoczniemy jutro, w poniedziałek od godz. 800.

5. Bardzo prosimy wszystkich o szczególną uwagę przy wyrzucaniu zniczy do kontenera na cmentarzu. W miniony wtorek wybuchł pożar i konieczna była interwencja Straży Pożarnej. Ogień powstał w wyniku wrzucenia niedogaszonego znicza, a kontener wymaga gruntownego remontu.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy miesiąc maryjny. Nabożeństwa majowe odpra-wiać będziemy codziennie po wieczornej mszy św.

7. Do wieczności odszedł + Stanisław Chmura z Mrzezina. Dobry Jezu…

 

Poniedziałek 25.04.2022

630       + Rodziców Kreft i Karsznia i krewnych z obu stron

1800     1. + Dziadkowie Hołownia, Słoma, Rogowskich i Czajka

 1. + Marka i Mareczka Stelmach, babcie i dziadka Trendel, Stefanię i Agnieszkę

 

Wtorek 26.04.2022

630       + Monikę i Jana Proch, brata Jerzego i Mieczysława

1800     + Józefa, Czesława, Władysława, Jerzego Labuda

 

Środa  27.04.2022

630       + Agnieszkę, Cecylię i Feliksę Wrese, + z rodz. Wrese i Gregor, dusze w czyśćcu cierpiące

1800     1. O zdrowie dla Ks. Edmunda – int. od I i II Róży ze Smolna

 1. O dary Ducha Świętego dla Dominika na czas matur
 2. O zdrowie w rodzinie i znalezienie pracy dla Błażeja
 3. + Urszulę i Tadeusza Szlaga
 4. + Alfonsa Pioch
 5. + Pawła, Józefę, Pawła Sonnberg
 6. + Józefa Rambiert – z okazji urodzin
 7. + Jana Białk
 8. + Leokadię Krzebietke – int. od I Róży Matek ze Smolna

             

Czwartek 28.04.2022

630       + Alfonsa i Gertrudę Hildebrandt, Tadeusza Petsch

1800     + Getrudę Frankowską, Annę i Władysława Dawidowskich

 

Piątek 29.04.2022

630       + Helenę, Władysława, Gabrielę Jankowskich, Henryka Gutowskiego, Karola Pestka

1800     1. O Boże błog., zdrowie i opiekę M. Bożej dla rodziny Rogowskich

 1. + Rodziców Franciszkę i Andrzeja, Katarzynę, Irenę, Teodora, Tadeusza, Heliodora, Czesława,

Genowefę, Zbigniewa

           

Sobota 30.04.2022

630       Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. – w 45 r. ślubu

1800     1. + Stanisława Grenwald

 1. Dziękczynno – błagalna dla Krystyny i Marka Wiśniewskich – w 35 r. ślubu i o Boże błog. dla męża

Marka – w dniu urodzin

 

II Niedziela Wielkanocna  01.05.2022

700       + Władysława Samel i dusze w czyśćcu cierpiące

830       W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny

1000     + Rodziców Bożenę i Mieczysława Rucińskich, + z rodz. Illa, Moller, Rucińskich, Narloch i dusze w czyśćcu

1200     Dziękczynno – błagalna dla Teresy i Zbigniewa Koy – w 45 r. sakramentu małżeństwa

1800     + Męża, ojca i dziadka Władysława Meller – w 10 r. śmierci