Trzecia Niedziela Zwykła – 23. 01. 2022 R.

  1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”.
  2. We wtorek obchodzić będziemy święto Nawrócenia św. Pawła. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.
  3. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wieczornicach kolędowych i brali w nich czynny udział. Niestety smutkiem napawa fakt, że zaledwie 1/5 z wszystkich Parafian odpowiedziała na zaproszenie do kościoła na wspólną modlitwę. Tym bardziej, że w obostrzenia nałożone na kościoły nie są zaliczane osoby zaszczepione. Jedynie obowiązkowe dla wszystkich jest noszenie maseczki. Niech będzie to przedmiotem głębokich refleksji w naszych rodzinach.

Poniedziałek 24.01.2022

630      

1800     1. + Brunona Klawikowskiego / 24greg./

  1. + Alicję Bastubba – w 2 r. śmierci

 

Wtorek 25.01.2022

630       + Reginę Nawrocką, męża Kazimierza, syna Andrzeja, + z rodziny – w 8 r. śm. Reginy

1800     1. + Brunona Klawikowskiego / 25greg./

  1. O Boże błog. dla kapłanów: Arkadiusza, Krzysztofa, Damiana i Michała

 

Środa  26.01.2022

630      

1800     1. + Brunona Klawikowskiego /26greg./

  1. + Antoniego i Bronisławę Miotke, Romana Hudziak i + z rodziny
  2. + Bernadetę, Leona, Beatę Labuda, Jana i Ewę Kwidzińskich
  3. + Romana i Marię Klajnys

 

Czwartek 27.01.2022

630      

1800    1. + Brunona Klawikowskiego / 27greg./

  1. + Mamę Leokadię – w dniu urodzin, tatę Tadeusza, brata Ryszarda, babcie Helenę Draws

 

Piątek 28.01.2022

630       1. + Rodziców Halinę i Jana Bastubba – w r. śm. Haliny

2.+ Gertrudę i Alfonsa Hildebrandt, Tadeusza Petsch

1800     + Brunona Klawikowskiego / 28greg./

 

Sobota 29.01.2022

630       + Marię Hildebrandt – miesiąc od pogrzebu

1800     1. + Mariannę, Jana i Pawła Szablewskich

2.+ Brunona Klawikowskiego / 29greg./

 

IV Niedziela Zwykła 30.01.2022

700       + Romana Gut

830       + Brunona Klawikowskiego /30greg./

1000     + Eugenię i Grzegorza Hildebrandt, Andrzeja i Grażynę Palachowskich

1200     Za parafian

1800     + Męża Janusza Łangowskiego – w 2 r. śmierci, rodziców Krystynę i Zenona