Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

XIII Niedziela Zwykła – 01. 07. 2012 AD.

XIII Niedziela Zwykła – 01. 07. 2012 AD.

1. Wakacje są okazją do pogłębienia wiary. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam
Pan Bóg. Otwórzmy dla Niego nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy
o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św.

2. Od dzisiaj przechodzimy na nowy porządek mszy św. niedzielnych, które sprawować
będziemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 14:00 i 20:00
(Godzina 20:00 dotyczy miesięcy lipiec – sierpień, natomiast w miesiącach
wrzesień – czerwiec zapraszamy na godzinę 18:00)

W okresie wakacyjnym zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. przed mszą św.

3. Mocą dekretu Ks. Arcybiskupa z dniem 30 czerwca br. zakończył w naszej parafii
pracę jako wikariusz Ks. Grzegorz. Jednocześnie z dniem 1 lipca został skierowany do
naszej parafii Ks. mgr Jakub Dębicki, który pracował w parafii św. Rodziny w Gdyni.
Dziękujemy Ks. Grzegorzowi za jego posługę kapłańską, a Ks. Jakubowi życzymy
wielu Bożych łask i radości z realizowania swego kapłaństwa wśród nas.

4. Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia sportowe we wtorek na godz. 1000 na boiska
przy szkole w Mrzezinie.

5. Radę Parafialną zapraszamy na spotkanie w czwartek po mszy św. wieczornej do
kościoła.

6. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do spowiedzi św. od godz. 1700.

7. Nauka przed chrztami odbędzie się w najbliższą sobotę, po mszy św. wieczornej
w kościele.

8. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie naszą miesięczna ofiara na inwestycje.
W ostatnim czasie zakończyliśmy remonty na plebanii oraz prace porządkowe na
cmentarzu; wymieniliśmy wzmacniacz i mikrofony w kościele; dach na kościele
i kostnicy został zakonserwowany specjalnym lepikiem oraz zakupiliśmy traktorek,
który będzie służył do koszenia trawników a w zimę do odśnieżania. Aktualnie
kończymy inwentaryzację cmentarza, przygotowujemy się do wycinki drzew na
cmentarzu oraz kontynuujemy prace pielęgnacyjne w ogrodzie przy kościele.

9. W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka. Ponadto rozprowadzamy płyty CD
z nagraniami kazań Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Są na niej między innymi ostatnie
słowa kapłana wypowiedziane w Bydgoszczy 19 października 1984 roku – duchowy
testament Bł. Ks. Jerzego