Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

Niedziela Palmowa – 01.04.2012 R.

Niedziela Palmowa – 01.04.2012 R.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie
Ogłoszenia Duszpasterskie
1.    W Niedzielę Palmową zapraszamy na ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 14:45.
2.    Sprawy gospodarcze:
–  dziękujemy osobom, które w minionym tygodniu pomogły w sprzątaniu dróg, a zwłaszcza Panom Hewelt i Miślisz za ufundowanie klombu w pobliżu kościoła
–   na plebanii kontynuujemy remonty
–   po świętach przystąpimy do uporządkowania cmentarza
–   ze względu na małą ilość miejsc parkingowych, utworzymy  /również po świętach/ dodatkowy parking za kostnicą z wjazdem od ul. Lipowej
–   w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kościoła stwierdzono:
–   jest to budowla tymczasowa z roku 1937 o konstrukcji w całości drewnianej i wypełnionej trzciną  z gliną, pokryta   tynkiem wapiennym,
–   kościół jest postawiony na kamieniach bez ław fundamentowych, a rozchodzące się korzenie sąsiadującego orzecha powodują pękanie posadzki,
–   liczne szczeliny w dachu, cienkie ściany, brak ocieplenia oraz pojedyncze szyby w oknach powodują wnikanie zimna do wnętrza. Zamontowane ogrzewanie nadmuchowe daje tylko chwilowy skutek cieplny,
–   w niewielkim stopniu kościół spełnia przepisy przeciwpożarowe i sanitarne /brak wyjść ewakuacyjnych i wewnętrznych hydrantów, przestarzała instalacja elektryczna, brak toalet  i zakrystii dla ministrantów/.
Po wielu indywidualnych rozmowach oraz po spotkaniach z Radą Parafialną, stwierdziliśmy, że wyżej wymienione wyniki ekspertyzy, skłaniają nas do podjęcia budowy nowego –  bezpiecznego i bardziej funkcjonalnego kościoła, przy jednoczesnym pozostawieniu istniejącego. Dlatego też rozpoczęliśmy procedury w celu uzyskania warunków zabudowy, projektu kościoła, a w konsekwencji pozwolenia na budowę. Po zatwierdzeniu projektu kościoła przez Ks. Arcybiskupa, cały projekt koncepcyjny terenu wokół kościoła przedstawimy w czasie wszystkich mszy św. konkretnej niedzieli. Mamy świadomość kosztów czekających nas prac, dlatego też od kwietnia wprowadzimy w drugą niedzielę miesiąca tzw. kolektę inwestycyjną. Ponadto wzajemnie szukajmy sponsorów, którzy również pomogą nam zrealizować plany porządkowe i budowlane. Prace budowlane prowadzić będziemy systemem gospodarczym, co w znacznym stopniu obniży koszty, jak również przyczyni się do zintegrowania parafian z poszczególnych wiosek.

3.    W Wielkim Tygodniu spowiadać będziemy tylko do środy włącznie, przed i w czasie mszy św.

4.    Od najbliższego czwartku do niedzielnego poranka trwa Święte Triduum Paschalne:
•    Wielki Czwartek – dzień Ostatniej Wieczerzy – dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu msza św. będzie tylko o godz. 18:00, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Adoracja do północy.
•    Wielki Piątek – dzień śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa – wszystkich wierzących obowiązuje ścisły post. Adoracja przy ciemnicy od godz. 8:00. Droga Krzyżowa w kościele o godz. 17:30, a po niej ceremonie z Liturgią Słowa i Adoracją Krzyża. Po ceremoniach przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do północy. O godz. 22:00 odśpiewamy Gorzkie Żale.
•    Wielka Sobota – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim od godz. 800. Święcenie pokarmów w sobotę od godz. 12:00 do godz. 14:00. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 1900. Na ceremonie wielkosobotnie  przynosimy świece.
•    Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – procesja rezurekcyjna od Grobu Pańskiego wyruszy    o godz. 6:00 rano, a po niej uroczysta msza św. Następna msza św. o godz. 8:30.
•    Gorąco zachęcamy wiernych do udziału w tajemnicach Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które mogą przyczynić się
do odrodzenia w nas życia wiary i zrozumienia, że to także za mnie umarł Jezus
na krzyżu.