Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

XXV Niedziela Zwykła – 19. 09. 2021 AD.

XXV Niedziela Zwykła – 19. 09. 2021 AD.

 1. Przeżywamy dzisiaj Parafialne Dożynki. Wszyscy podziękujmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i zawierzmy niełatwą pracę rolników na kolejny rok.
 1. Ponawiamy zaproszenie dla chórzystów i chętnych do śpiewania w parafialnym chórze. Próby odbywają się w czwartki, o godz. 1900.
 1. Zespół muzyczny oraz dzieci ze Scholki zapraszamy na próbę w czwartek na godz. 1900.
 1. Informujemy, że w naszym kościele do dowołania, komunię św. na rękę będą udzielali szafarze, a kapłani tradycyjnie do ust. W przypadku nieobecności szafarza będziemy na bieżąco podawali który kapłan będzie udzielał komunii św. na rękę.
 1. Zakończyliśmy pierwszy etap prac przy ołtarzu i zieleni upamiętniającej poprzedni kościół. Całkowity koszt wykonanych prac ziemnych, brukarskich, elektrycznych i nasadowych wyniósł 35 580 zł. Z tej kwoty do zapłacenia zostało nam jeszcze 15 000 zł. W drugim etapie prac zostanie uzupełniony betonowy fundament okalający pozostawione ze starego kościoła prezbiterium. Następnie w tylnej części prezbiterium wzniesiona zostanie betonowa ściana. Teren prezbiterium pokryje drewniany dach. W tak przygotowanym miejscu umieścimy figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz ambonę i ołtarz. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i trud w wykonywanych pracach.
 1. Do wieczności odeszła + Elżbieta Zinkel z Połchowa. Dobry Jezu…

 

 

Poniedziałek 20.09.2021

630       Dziękczynno – błagalna za wszelkie łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Magdaleny

1800     1. Dziękczynno – błagalna dla Hanny i Pawła z dziećmi i wnukami – w 35 r. ślubu

 1. + Leon Prena /20 greg. /

 

Wtorek 21.09.2021

630       1. Dziękczynno – błagalna dla Ks. Damiana – w dniu urodzin

 1. + Karola, Ludwikę, Stanisława Pestka, Helenę, Władysława, Gabrielę Jankowskich, Henryka Gutowskiego

1800     1. + Władysława Samel, Leokadię Zwierzyńską, + z rodz. Samel

 1. + Leon Prena / 21 greg. /

 

Środa  22.09.2021

630       + Leon Prena / 22 greg. / 

1800     1. Dziękczynno – błagalna dla Alicji i Łukasza Wickich – w 14 r. ślubu

 1. Dziękczynno – błagalna w 44 r. sakramentu małżeństwa
 2. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla taty Edmunda – w 70 urodziny
 3. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
 4. Za wstawiennictwem MBNP podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie i zdrowie dla brata Mieczysława
 5. + Zbigniew Wicki
 6. + Stefanię, Bernarda, Andrzeja Maszota, Zofię Teodora i Sylwestra Dettlaff, dziadków z obu stron
 7. + Franciszka, Agnieszkę, Longina i rodzeństwo

 

Czwartek 23.09.2021

630       Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog i opiekę w rodzinie

1800      1. + Zofię Rinc – w dniu urodzin, Dorotę Jankowską

 1. + Leon Prena / 23 greg. /

 

Piątek 24.09.2021

630       + Feliksa Stromskiego, + z rodz. Stromskich i Sonnberg

1600     Msza ślubna

1800      1. + Leon Prena / 24 greg. /

 1. + Teściów Pawła i Brygidę Daleckich – w r. ich śmierci, ojca Konrada Krzebietke

 

Sobota 25.09.2021

630       + Elżbietę Lademann – w r. urodzin, + z rodz. Szefka

1600     Dziękczynno – błagalna dla Agnieszki i Józefa Miotke – w 60 r. ślubu

1800     1. + Stanisława i Jana Ziemann, rodziców z obu stron

 1. + Leon Prena / 25 greg. /

 

 XXVI Niedziela Zwykła  26.09.2021

700       + Rodziców Stefanię i Stanisława Jeszke, Stanisława Dettlaff – w r. śm. matki

830       + Leokadię i Alojzego Myślisz, Gertrudę, Romana, Marię, Stanisława i Kacpra

1000     + Leon Prena / 26 greg. /

1200     Dziękczynno – błagalna dla Krystyny i Gerarda z dziećmi i wnukami – w 54 r. ślubu oraz Beaty i Krzysztofa – w 29 r. ślubu i ich dzieci

1800     Dziękczynno – błagalna dla Marii i Czesława