Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

Regulamin parafiady 2019

Regulamin parafiady 2019

REGULAMIN
V Mistrzostwa Parafii Pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie
„Parafiada” Mrzezinie 01.09.2019r.

1. Cel imprezy
• Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Parafii.
• Wyłonienie najlepszej miejscowości w konkurencjach sportowych.
• Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii.

2. Organizator i współorganizator
• Parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie;
• OKSiT w Gminie Puck;
• OSP Mrzezino.
• KGW Mrzezino
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mrzezina

3. Termin i miejsce Parafiady:
Parafiada odbędzie się 01 września 2019 roku (niedziela) o godz. 15.00 na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Pawła Góry w Mrzezinie

4. Konkurencje:
1) Konkurencje rekreacyjne:
a) Mecz piłki nożnej „Służba liturgiczna – Parafianie”; (Każda miejscowość zgłasza do drużyny dwie osoby) (na boisku 5 graczy+bramkarz)
b) Gra w Baśkę po 4 osoby z sołectwa

2) Konkurencje sportowe wchodzące do punktacji:

a) Strzelanie do celu ”bramka”: reprezentacja każdej miejscowości składa się z trzech osób (mężczyzna, kobieta, dziecko wiek 10-13lat). Rzuty wykonywane są z określonej odległości do bramki z siatką. Do punktacji łącznej zalicz się ilość celnych strzałów wszystkich uczestników zespołu. O miejscu decyduje łączna liczba celnych strzałów uzyskanych przez zespół danej miejscowości.

b) Przeciąganie liny: reprezentacja miejscowości składa się z pięciu osób(3 mężczyzn i 2 kobiet) danej miejscowości. Konkurs rozgrywamy do trzech wygranych serii pomiędzy zainteresowanymi zespołami. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów.

c) Rodzinny tor przeszkód (mężczyzna kozłuje piłkę, kobieta toczy piłkę, dziecko idzie z jajkiem na łyżeczce) : reprezentacja miejscowości składa się z mężczyzny, kobiety oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje próbę na czas. O miejscu zespołu decyduje uzyskany czas. Każdy zespół wykonuje trzy próby. Do punktacji łącznej zaliczane są poprawnie wykonane skoki we wszystkich próbach.

d) Rzuty do kosza: reprezentacja miejscowości składa się z trzech osób (mężczyzny, kobiety i dziecka w wieku powyżej 13 lat). Każdy zawodnik wykonuje pięć rzutów. Do punktacji łącznej zalicza się sumę trafnych rzutów wykonanych przez cały zespół. Rzuty wykonujemy z linii rzutów wolnych na boisku do piłki koszykowej.

e) Skakanka dla kobiet (na czas 1 minuta, styl dowolny): każdą miejscowość reprezentuje jedna kobieta. Kobieta wykonuje dowolną ilość prób w czasie 1 minuty stylem dowolnym. Do klasyfikacji łącznej wchodzi największa ilość skoków w 1 próbie.

f) Wyścigi rzędów w workach jutowych: reprezentacja miejscowości składa się z 3 dzieci (chłopców i dziewczynek 6-11 lat). Sposób rozegrania konkurencji uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Dopuszcza się rozegranie serii na czas.

g) Narty Rodzinne: reprezentacja miejscowości składa się
z mężczyzny kobiety oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje próbę na czas. O miejscu zespołu decyduje uzyskany czas.

h) Pchnięcie kulą: reprezentacja miejscowości składa się z Sołtysa i 1 kobiety z rady sołeckiej lub pani Sołtys i 1 mężczyzny z rady sołeckiej. Każdy zawodnik wykonuje 2 rzuty. O miejscu zespołu decyduje suma wszystkich odległości.

KAŻDA MIEJSCOWOŚĆ DO KONKURENCJI SPORTOWYCH MOŻE ZGŁOŚIĆ JEDEN ZESPÓŁ!!!!

5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
a) W imprezie mają prawo startu mieszkańcy poszczególnych miejscowości Parafii Mrzezino. Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej. Dzieci biorą udział za zgodą rodziców prawnych opiekunów.
b) zawodnik może reprezentować swoją miejscowość w dowolnej ilości konkursów.
c) Zgłoszenia do konkurencji sportowych przyjmowane będą
w nieprzekraczającym terminie do dnia 25 sierpień 2019r. Zgody rodziców oraz oświadczenia o stanie zdrowia przyjmowane będą przez organizatorów na miejscu w dniu zawodów (przed rozpoczęciem imprezy).

6. Sposób przeprowadzania: został określony przy opisie poszczególnych konkurencji.

7. Punktacja:
a) o kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach.
b) W przypadku takiej samej liczby punktów, liczba wyższych miejsc
w poszczególnych konkurencjach.

8. Nagrody:
a) Uczestnicy meczu piłki nożnej otrzymują pamiątkowe medale.
b) Zwycięzca klasyfikacji zespołowej otrzymuje Puchar Przechodni.
c) Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych zespoły otrzymują nagrody.
d) Zwycięzcy konkursów rekreacyjnych otrzymują nagrody.

9. Zasady finansowania
a) Dojazd zawodników na Parafiadę odbywa się we własnym zakresie
(lub na koszt placówki delegującej)
b) Organizator pokrywa koszt: sędziów, nagród oraz częściowo poczęstunku

10. Postanowienia końcowe
a) Każda miejscowość wyznacza i zgłasza koordynatora reprezentacji
i zgłasza organizatorowi.
b) O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.