Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

Regulamin parafiady 2018

Regulamin parafiady 2018

REGULAMIN
IV Mistrzostwa Parafii Pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie
„Parafiada” Osłonino 24.06.2018r.

 

1. Cel imprezy
• Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Parafii.
• Wyłonienie najlepszej miejscowości w konkurencjach sportowych.
• Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii.

 

2. Organizator i współorganizator
• Parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie;
• OKSiT w Gminie Puck;
• KGW Osłonino;
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mrzezina

 

3. Termin i miejsce Parafiady:
Parafiada odbędzie się 24 czerwca 2018 roku (niedziela) o godz. 15.00 na boisku sportowym w Osłoninie.

 

4. Konkurencje:
1) Konkurencje rekreacyjne:
a) Mecz piłki nożnej „Słżba liturgiczna – Parafianie”; (Każda miejscowość zgłasza do drużyny dwie osoby

2) Konkurencje sportowe wchodzące do punktacji:

a) Przeciąganie liny: reprezentacja miejscowości składa się z pięciu osób (3 mężczyzn i dwóch kobiet) danej miejscowości. Konkurs rozgrywamy do trzech wygranych serii pomiędzy zainteresowanymi zespołami. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów.

b) Skakanka Rodzinna(dwie osoby kręcą, jedna skacze): reprezentacja miejscowości składa się z rodziców oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje trzy próby. Do punktacji łącznej zaliczane są poprawnie wykonane skoki we wszystkich próbach.

c) Małżeńska kłoda: reprezentacja miejscowości 2 osoby (małżeństwo) mają za zadanie przecięcie wałka drewna piłą ręczną.

d) Rzut ringiem do celu: reprezentacja miejscowości składa się z trzech osób (rodzice plus dziecko). Rzuty wykonywane są z określonej odległości do tablicy z punktacją. Do punktacji łącznej zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich uczestników zespołu. O miejscu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez zespół danej miejscowości.

e) Wyścigi rzędów w workach jutowych: reprezentacja miejscowości składa się z sześciu osób (trzech chłopców i trzy dziewczyny). Sposób rozegrania konkurencji uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Dopuszcza się rozegranie serii na czas.

f) Rzut kaloszem strażackim: reprezentacja miejscowości składa się z rodziców oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zawodnik wykonuje jeden rzut. O miejscu zespołu decyduje suma wszystkich odległości.

g) Narty Rodzinne: reprezentacja miejscowości składa się z rodziców oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje próbę na czas. O miejscu zespołu decyduje uzyskany czas.

h) Dżdżownica: Zespół czterech osób z każdej miejscowości ma za zadanie przestawianie ostatniej skrzynki stojąc na nich. O miejscu decyduje długość pokonanej trasy, czas i poprawność wykonanego zadania (nie można dotykać ziemi).

 

KAŻDA MIEJSCOWOŚĆ DO KONKURENCJI SPORTOWYCH MOŻE ZGŁOŚIĆ JEDEN ZESPÓŁ!!!!

 

5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

a) W imprezie mają prawo startu mieszkańcy poszczególnych miejscowości Parafii Mrzezino. Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej. Dzieci biorą udział za zgodą rodziców prawnych opiekunów.
b) Zawodnik może reprezentować swoją miejscowość w dowolnej ilości konkursów.
c) Zgłoszenia do konkurencji sportowych przyjmowane będą w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 czerwca 2018r. Zgody rodziców oraz oświadczenia o stanie zdrowia przyjmowane będą przez organizatorów na miejscu w dniu zawodów (przed rozpoczęciem imprezy).

 

6. Sposób przeprowadzania:
został określony przy opisie poszczególnych konkurencji.

 

7. Punktacja:
a) o kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach.
b) W przypadku takiej samej liczby punktów, liczba wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

 

8. Nagrody:
a) Uczestnicy meczu piłki nożnej otrzymują pamiątkowe medale.
b) Zwycięzca klasyfikacji zespołowej otrzymuje Puchar Przechodni.
c) Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych zespoły otrzymują nagrody.

 

9. Zasady finansowania:
a) Dojazd zawodników na Parafiadę odbywa się we własnym zakresie (lub na koszt organizacji delegującej)
b) Organizator pokrywa koszt: nagród oraz częściowo poczęstunku

 

10. Postanowienia końcowe:
a) Każda miejscowość wyznacza i zgłasza koordynatora reprezentacji i zgłasza organizatorowi.
b) O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.