Msze św. w niedziele:   7:00    8:30    10:00 Dla dzieci    12:00 Suma    18:00         Msze św. w dni powszednie:   6:30    18:00         Biuro parafialne:   Pon 16:00 – 17:45     Czw 9:00 – 10:00         Adoracja:   Śro 7:10 – 8:00 i 18:40 – 19:30
Close
Mrzezino, ul. Pucka 4

Regulamin Parafiady 2017

Regulamin Parafiady 2017

 

REGULAMIN

III Mistrzostwa Parafii Pw. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie
„Parafiada” Smolno 25.06.2017r.

1. Cel imprezy

 • Propagowanie i popularyzacja aktywności ruchowej, jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Parafii.
 • Wyłonienie najlepszej miejscowości w konkurencjach sportowych.
 • Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii.

 

2. Organizator i współorganizator

 • Parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie;
 • OKSiT w Gminie Puck;
 • OSP Smolno;
 • KGW Smolno;
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mrzezina

 

3. Termin i miejsce Parafiady:

Parafiada odbędzie się 25 czerwca 2016 roku (niedziela) o godz. 15.00 na boisku sportowym w Smolnie.

 

4. Konkurencje:

 1. Konkurencje rekreacyjne:
 1. Mecz piłki nożnej „Słżba liturgiczna – Parafianie”; (Każda miejscowość zgłasza do drużyny dwie osoby
 1. Konkurencje sportowe wchodzące do punktacji:
 1. Przeciąganie liny: reprezentacja miejscowości składa się z pięciu mężczyzn danej miejscowości. Konkurs rozgrywamy do trzech wygranych serii pomiędzy zainteresowanymi zespołami. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów.

   

 1. Skakanka Rodzinna(dwie osoby kręcą, jedna skacze): reprezentacja miejscowości składa się z rodziców oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje trzy próby. Do punktacji łącznej zaliczane są poprawnie wykonane skoki we wszystkich próbach.

   

 1. Pompowanie wody za pomocą hydronetki: reprezentacja miejscowości 2 osoby (osoba dorosła i dziecko, dopuszcza się osoby niespokrewnione) mają za zadanie wlanie wody do wiaderka za pomocą hydronetki.

   

 1. Rzut ringiem do celu: reprezentacja miejscowości składa się z trzech osób (rodzice plus dziecko). Rzuty wykonywane są z określonej odległości do tablicy z punktacją. Do punktacji łącznej zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich uczestników zespołu. O miejscu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez zespół danej miejscowości.

   

 1. Wyścigi rzędów na piłce z uszami: reprezentacja miejscowości składa się z sześciu osób (trzech mężczyzn i trzech kobiet). Sposób rozegrania konkurencji uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Dopuszcza się rozegranie serii na czas.

   

 1. Narty Rodzinne: reprezentacja miejscowości składa się
  z rodziców oraz dziecka w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół wykonuje próbę na czas. O miejscu zespołu decyduje uzyskany czas.

   

 1. Spodnie Rodzinne: reprezentacja miejscowości składa się
  trójki dzieci w wieku szkoły podstawowej. Każdy zespół pokonuje określony dystans na czas. O miejscu zespołu decyduje uzyskany czas.

   

 2. Sztafeta „Z wodą”: Zespół trzech osób z każdej miejscowości ma za zadanie pokonanie toru przeszkód w kaloszach strażackich z wodą. O miejscu decyduje czas i poprawność wykonanego zadania.

   

KAŻDA MIEJSCOWOŚĆ DO KONKURENCJI SPORTOWYCH MOŻE ZGŁOSIĆ JEDEN ZESPÓŁ!!!!

5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. W imprezie mają prawo startu mieszkańcy poszczególnych miejscowości Parafii Mrzezino. Każdy uczestnik przed startem podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia (start na własną odpowiedzialność) zwalniające organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne kontuzje czy zdrowie osoby startującej. Dzieci biorą udział za zgodą rodziców prawnych opiekunów.

 2. Zawodnik może reprezentować swoją miejscowość w dowolnej ilości konkursów.

 3. Zgłoszenia do konkurencji sportowych przyjmowane będą
  w nieprzekraczającym terminie do dnia 18 czerwca 2017r.
  Zgody rodziców oraz oświadczenia o stanie zdrowia przyjmowane będą przez organizatorów na miejscu w dniu zawodów (przed rozpoczęciem imprezy).

   

6. Sposób przeprowadzania: został określony przy opisie poszczególnych
konkurencji.

 

7. Punktacja:

 1. o kolejności miejsc w klasyfikacji zespołowej decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach.
 2. W przypadku takiej samej liczby punktów, liczba wyższych miejsc
  w poszczególnych konkurencjach.
   

8. Nagrody:

 1. Uczestnicy meczu piłki nożnej otrzymują pamiątkowe medale.
 2. Zwycięzca klasyfikacji zespołowej otrzymuje Puchar Przechodni.
 3. Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych zespoły otrzymują nagrody.
 4. Zwycięzcy konkursów rekreacyjnych otrzymują nagrody. 

9. Zasady finansowania

 1. Dojazd zawodników na Parafiadę odbywa się we własnym zakresie

(lub na koszt organizacji delegującej)

 1. Organizator pokrywa koszt: nagród oraz częściowo poczęstunku 

10. Postanowienia końcowe:

 1. Każda miejscowość wyznacza i zgłasza koordynatora reprezentacji
  i zgłasza organizatorowi.

 2. O wszelkich kwestiach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator i sędzia główny.